Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiana wysokości odpisu od 2019 r.

Data dodania: 10.01.2019

Art. 16 Kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jedną z możliwości, jakie dał pracodawcom ustawodawca w tym zakresie jest stworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz taki, zgodnie z ustawą, mają obowiązek tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawca rozpoczynający działalność w trakcie roku kalendarzowego, który ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników zobowiązany jest do utworzenia ZFŚS, co do zasady rozpoczyna realizację obowiązków socjalnych dopiero od następnego, pełnego roku kalendarzowego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w swoim zamierzeniu służy zaspokajaniu potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników.  Podstawowym kryterium otrzymania pomocy z ZFŚS jest kryterium socjalne. W jaki sposób jest ono określone oraz na jakim poziomie - decyduje pracodawca tworząc regulamin funduszu. Ustawa daje w tym zakresie jedynie ogólne wskazania.

Art. 2 ustawy o ZFŚS określa następujące rodzaje świadczeń finansowanych z funduszu:

 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Aby jednak móc wypłacać jakiekolwiek świadczenia z ZFŚŚ należy ten fundusz zasilić środkami. Zgodnie z ustawą fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 1. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 2. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi:
 • w pierwszym roku nauki 5%,
 • w drugim roku nauki 6%,
 • w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 przewiduje zmianę w ustawie o ZFŚS. Polega ona na ustaleniu odpisu na ZFŚS w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., tj. 3.278,14 zł.

Jeżeli szczególnie interesuje cię Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – serdecznie zapraszamy na prowadzony przez nas kurs „Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163)
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)

 

Polecamy: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne) i Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy)

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ

Poprzedni
Jak zadbać o lepszą efektywność zespołu? Zapewnić odpowiednie środowisko pracy!
Jak zadbać o lepszą efektywność zespołu? Zapewnić odpowiednie środowisko pracy!
Następny
Przemysł morski jest narażony na cyberataki
Przemysł morski jest narażony na cyberataki

Newsletter

Kalendarium

 • 3rd BSS Forum24.01.2019 Łódź
 • 6 Gala Outsourcing Stars24.01.2019 Łódź
 • Kongres Bezpieczeństwa Sieci31.01.2019 Kraków
Zobacz inne

Eksperci

Kamil Szymański
Kamil Szymański
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 41743
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

 • Ręka w górę, kto kocha burgery! - Pasibus zaparkuje w Galerii MłocinyRęka w górę, kto kocha burgery! - Pasibus zaparkuje w Galerii Młociny23.01.2019
 • Czy wiesz jaką kwotę podatku możesz odliczyć w roku 2019 w ramach ulgi na dziecko?Czy wiesz jaką kwotę podatku możesz odliczyć w roku 2019 w ramach ulgi na dziecko?23.01.2019
 • Spadamy w rankingu Global Talent Competitiveness IndexSpadamy w rankingu Global Talent Competitiveness Index23.01.2019
 • Warszawa z najniższym współczynnikiem pustostanów od 2012 rokuWarszawa z najniższym współczynnikiem pustostanów od 2012 roku23.01.2019
 • 6 trendów na rynku inwestycji w nieruchomości6 trendów na rynku inwestycji w nieruchomości23.01.2019
Zobacz inne

Literatura

Outsourcing w działalności bankowej
Outsourcing w działalności bankowejLexisNexis Polska
Zobacz inne

Blogi

 • Ergonomia głupcze!
  Ergonomia głupcze!Karina Kreja
 • Zakładka przeprowadzkowa
  Zakładka przeprowadzkowaKarina Kreja
 • "Butowy problem" w biurze
  "Butowy problem" w biurze Karina Kreja
 • Biurowe Lean
  Biurowe LeanWiktor Doktór
 • Ach, co to był za rok!
  Ach, co to był za rok!Karina Kreja
Zobacz inne
 • Karol Froń
  Karol Froń
 • Maciej Buś
  Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Konsultant
 • Rafał Jarosz
  Rafał JaroszEkspert branży Call Contact Center
 • Hubert Lipiński
  Hubert LipińskiTrener, Doradca, Menedżer, założyciel i właściciel firmy szkoleniowo doradczej bpcr.pl
 • Piotr Rutkowski
  Piotr Rutkowski Ekspert ds. outsourcingu
Zobacz inne

Baza Firm

Echo Investment SA
Echo Investment SA
Zobacz inne